Referenser


Vi är stolta över att visa upp våra kunders betalnings- och bokningssystem.

Strömstad Marina AB – Lampor på bryggan

Strömstad Marina AB hanterar 2 st stora bokningsbara bryggor utanför Strömstad Spa med cirka 40 båtplatser. Innan sköttes alla bokningar i ett manuellt pappersbaserat system där kunderna fick ringa och boka plats. Lappar sattes upp på platserna när någon bokat en plats.

Nu görs 95% av alla bokningar direkt online. Direkt när någon betalar eller bokar så ändrar lamporna på bryggan från grönt ditt rött helt automatiskt. Marinan har också ett gränssnitt där de kan registrera betalningar och bokningar från kontoret via telefon eller via datorn i kassan på hamnkontoret.

Vårt system har både ökat omsättningen på bryggorna samtidigt som arbetsbördan för personal har minskat till nästan obefintlig. Kunderna är också mycket nöjda.

Besök lösningen live: www.stromstadmarina.se

Rossö Gästhamn - Intäkter utan personal

Rossö Gästhamn använder vårt system på 2 bryggor.

Man kan både betala hamnavgift och boka båtplats i förväg. Med vårt system på Rossö Gästhamn får Strömstad Kommun en betydande intäkt nästan helt utan personalinsats.

Besök lösningen live: rossohamn.stromstad.se

Strömstad Gästhamn.

Strömstad gästhamn är en av Sveriges största gästhamnar. Vi hjälper Strömstad Gästhamn att både ta betalt för hamnavgiften och låta deras kunder boka båtplats i förväg.

Alla betalningar registreras i vårt system och de tar enkelt fram dagrapporter på hela dagens försäljning när dagen är slut.

Cirka 30% av de gästande båtarna väljer att betala hamnavgiften direkt i mobilen, resterande gäster betalar på hamnkontoret eller på bryggan till personalen.

Besök lösningen live: hamn.stromstad.se

Hamnsystem.se
Simwork AB
Skotsteksgatan 11
452 38 Strömstad
Sweden
Org-nr: 556935-1280


Email:
Telefon: