Allmänna villkor för användning av Hamnsystem Sverige AB:s tjänster samt vår integritetspolicy.


 • Personuppgifter och GDPR
 • Hamnsystems tjänster
 • Kundens åtagande och ansvar
 • Definitioner


 1. Allmänt
  1. Vem kan ingå avtal
  2. Användarkonto
  3. Folkbokföring
  4. Våra tjänster
  5. Nyttjande villkor och betalningsanmärkning
  6. Invändningar mot avgifterna, taxorna eller villkoren
 2. Uppehåll - korttid och långtid
  1. Korttid och långtid
  2. Val av plats
  3. Fordon/fartyg
  4. Brott mot parkeringsföreskrifter
  5. Maxavgift, helgdag m.m
  6. Avgifter utöver parkeringsavgiften
 3. Abonnemangsparkering
  1. Allmänt
  2. Rätt fordon/fartyg
  3. Betalning
  4. Uppsägning
  5. Uppsägning partner
  6. Särskilda villkor
 4. Kvitto och bokningsbekräftelse
  1. Kvitto
  2. Allmänt
  3. Betalning
  4. Lagring av kvitto
  5. Betalningsvillkor
  6. Förtida debitering eller fakturering
  7. Misslyckad eller utebliven betalning
  8. Ersättning
 5. Tekniska förutsättningar och tillgänglighet
  1. Webbläsare
  2. Driftstörningar
 6. Missbruk av tjänsterna
 7. Ansvarsbegränsning
  1. Hamnsystems ansvarsbegränsning
  2. Skador och förlust
 8. Behandling av personuppgifter
  1. Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde
  2. Anledning till hanteringen
  3. Personuppgifter som behandlas
  4. Anonymiserad data
  5. Överföring av data
  6. Partners (t.ex. kommuner)
  7. Extern part
  8. Begära underlag för behandling
  9. Rättelse
 9. Avtalstid och uppsägning
  1. Avtalstid
  2. Abonnemang
  3. Reglering
  4. Uppsägning
 10. Ångerrätt
  1. Distansavtalslagen
  2. Frånträda inom 14-dagar
 11. Överlåtelse
 12. Underleverantörer
 13. Immateriella rättigheter
 14. Ändringar och tillägg
 15. Tvist

Allmänna villkor för användning av

Hamnsystem Sverige AB:s tjänster


Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (”avtalet”) mellan dig som användare (”Du”, “Kunden” eller ”Användaren”) och Hamnsystem Sverige AB Org.nummer: 559188-3680, (”Vi”, ”Hamnsystem” eller “Hamnsystem Sverige AB”) gällande användning av de tjänster som Hamnsystem från tid till annan tillhandahåller (”Tjänsterna”). 

Du godkänner och accepterar att bli bunden av Avtalet genom användande av Tjänsterna och/eller genom uttryckligt samtycke vid registrering av ett användarkonto hos Hamnsystem. Det är viktigt att du läser hela avtalet och förstår innehållet. 


Personuppgifter och GDPR

Villkor gällande personuppgifter finns med i avtalet under rubriken (“Behandling av personuppgifter”). 

Information om behandling av våra Användares personuppgifter finns även i vår vid var tid gällande integritetspolicy


Hamnsystems tjänster

Tjänsterna som Hamnsystem tillhandahåller är huvudsakligen följande områden:

 • Betalning av plats
  • Du anger tiden för vistelsen och betalar den totala summan för upplåtelsen direkt eller i den mån det går i efterskott.
 • Förbokning av plats
  • I systemet kan kunden förboka sin plats och få en överskådlig bild av vilka platser som är lediga aktuella dagar och tider. Platser som är periodvis lediga kan effektivt nyttjas genom att styra tillträdet för platsen med hjälp av en kalender. Förbokning och först till kvarn kan tillämpas på samma platser.
 • Fasta platser - med andrahandsuthyrning - abonnemang
  • Genom att hyra ut fasta platser när du som kund är bortrest, nyttjas anläggningens fullt ut. I systemet kan platsinnehavaren själv omvandla sin plats till bokningsbar för andra direkt i mobilen.
 • Fasta platser - med säsongsbetalning - abonnemang
  • Fasta platser kan hyras ut med abonnemang där kunden i slutet av varje period får en påminnelse om att förnya sin betalning. Påminnelsen skickas på e-post och sms. Kunden betalar sedan med Swish, Faktura eller Kort. Kvittot skickas digitalt.
 • Kö - abonnemang
  • Nya kunder som önskar stå i kö betalar en avgift för att få en plats i kön.
  • Ansökan kan antingen automatiskt godkännas eller krävas att granskas av administratör hos köparen.
  • När en tilldelningsperiod påbörjas så anger köparens administratör periodicitet, vilka platser som av olika anledningar ska uteslutas (t.ex. vid ombyggnationer) och publicerar sedan de aktuella platserna.
  • När tilldelningsperioden är slut, stoppas möjligheten att göra fler intresseanmälningar på hemsidan och köparens administratör tilldelar platserna till kunderna i kön.


  Utöver dessa tjänster erbjuder Hamnsystem även ett antal tilläggstjänster.


  Kostnader och betalning

  Vårt mål är att digitalisera och förenkla för dig som kund. Genom direktbetalning via Swish eller Kort så förenklar vi för både kund och ägare av anläggning.
  Du som kund betala aldrig någon extra avgift när du använder våra system utan det är alltid exakt samma taxa som om du betalat direkt till ägarna av anläggningen med tjänsterna du köper.
  Det kostar inget att skapa ett konto på våra sidor.


  Ditt ansvar

  När du använder Hamnsystems tjänster för att betala avgifter, är det ditt ansvar att kontrollera att du betalar för rätt tjänst och för rätt tidsperiod.


  Definitioner

  WebbApp - avses den visuella applikationen hos våra anslutna kunders hemsidor.

  Tjänster - de samlade tjänster som Hamnsystem levererar.

  Anslutna kunder, kommuner och partners - de som Hamnsystem från tid till annan har avtal med som möjliggör erbjudande av Tjänsterna till användare.

  Kundens hemsida - det avser Hamnsystems anslutna kunders domäner där du finner våra tjänster.

  Kunden - det avser dig som slutkund (nyttjare av tjänsterna).
  1. Allmänt

  1.1 Vem kan ingå Avtal

  Privatpersoner över 18 år och juridiska personer kan bli kund/användare och därmed ingå detta avtal.


  1.2 Användarkonto

  1.2.1 Det är kostnadsfritt att skapa och inneha ett användarkonto hos våra anslutna kunder på deras domäner.


  1.2.2 Du ansvarar för att hålla personliga uppgifter kopplade till ditt användarkonto korrekta och uppdaterade.


  1.2.3 App-användare: Vår primära kontaktväg till dig är din e-postadress, därför är det viktigt att du hela tiden har en aktuell e-postadress, som du löpande bevakar, registrerad till ditt användarkonto. Om inte Hamnsystem eller dess partners informerats om byte av e-postadress kommer Hamnsystem utgå från att den tidigare anmälda adressen gäller.


  1.2.4 SMS-användare: Du ansvarar för att hålla ditt mobiltelefonnummer uppdaterat.


  1.2.5 Ditt användarkonto med tillhörande lösenord är en värdehandling och ska hållas hemligt. Det är viktigt att du anger ett säkert lösenord och inte delar med dig av dina kontouppgifter till andra. Du ansvarar själv för alla aktiviteter som utförs via ditt användarkonto. Detta inkluderar även aktiviteter som utförs av någon annan, exempelvis om du lånar ut din telefon eller om den kommer bort. Befarar du att någon annan har tillgång till ditt användarkonto ska du genast byta lösenord och kontakta Hamnsystems eller dess partners kundtjänst.


  1.3 Folkbokföring 

  Hamnsystem eller dess anslutna partner kan komma att göra en s.k. SPAR-slagning för att kontrollera din folkbokföringsadress. Detta i syfte att se till att du är behörig att använda våra tjänster hos vissa partners. 
  1.4 Våra tjänster 

  Som t.ex. hantering av parkeringsplats, ställplats eller båtplats.

  Kan bara användas vid de anläggningar som vid var tid omfattas av avtal mellan Hamnsystem och dess anslutna partner. 


  1.5 Nyttjande villkor och betalningsanmärkning 

  1.5.1 Användaren är ensamt ansvarig gentemot aktuell ansluten partner för erläggande av de avgifter som tjänsten kostar och för iakttagande av de villkor som från tid till annan är aktuell för tjänsten.


  1.5.2 Det är den aktuella anslutna partnern som levererar den köpta tjänsten. Synpunkt på eller reklamation av denna tjänst ska ställas direkt mot aktuell partner. 


  1.5.3 Tvist rörande betalningsanmärkning regleras mellan Användare och partner. 


  1.5.4 Användare som får en betalningsanmärkning i samband med användande av Tjänsterna uppmanas att höra av dig till oss. Detta så att Hamnsystem kan undersöka om vi kan bistå dig på något sätt.


  1.6 Invändningar mot avgifterna, taxorna eller villkoren

  Har du som användare invändning mot avgifterna eller taxorna ska Hamnsystems partner kontaktas direkt. Har du däremot invändning mot villkoren ska Hamnsystem kontaktas direkt.


  2. Uppehåll - korttid och långtid

  2.1 Korttid och långtid

  Vid både kort och långtids nyttjande av tjänst så betalar du i förskott för hela den avtalade perioden.


  2.2 Val av plats

  Du väljer själv den plats du skall nyttja. Det är ditt ansvar att välja korrekt anläggning. 


  2.3 Fordon/fartyg 

  Du anger och väljer själv vilket fordon/fartyg som tjänsten gäller för. Det är ditt ansvar att Du väljer rätt. Fordonet anges utifrån registreringsnummer och fartyg utifrån båtmodell eller liknande.


  3. Abonnemang

  3.1 Allmänt

  Ditt abonnemang administreras helt digitalt utan klistermärken eller lappar.


  3.2 Rätt fordon/fartyg

  Du ansvarar att ha rätt vid vart tid aktuellt fordon/fartyg registrerat i systemet. 

  Byter du fordon/fartyg under en pågående betalningsperiod så måste du omgående redigera informationen alternativt kontakta Hamnsystems ansvariga partner. 


  3.3 Betalning

  Var uppmärksam på att vardera av Hamnsystems partners anger vilka perioder som tjänsterna omfattar och att detta kan ändras från tid till annan.

  Betalningsfristen är definerat i de utskick från systemet och varierar beroende på Hamnsystems partners preferenser.


  3.4 Uppsägning

  Väl inloggad och under förutsättning att kunden abonnerar på platsen så finns det en direktlänk “Säg upp XXXplats”, platsen sägs då upp per automatik när betalningsperioden avslutas. Meddela alltid ansvarig partner på e-post direkt då ni sagt upp er plats för eventuell återbetalning.


  3.5 Uppsägning partner

  Hamnsystem eller dess partners har en ensidig rätt att säga upp abonnemanget till omedelbart upphörande genom meddelande och motivering till kund.


  3.6 Särskilda villkor

  Notera att det utöver vad som stadgas kan finnas särskilda villkor som gäller för specifika abonnemang och/eller partners. Notera vidare att dina rättigheter och skyldigheter gentemot aktuell partner regleras i avtal mellan kunden och partnern, och att Hamnsystem inte är part i det avtalsförhållandet.  4. Kvitto och bokningsbekräftelse 

  4.1 Efter avlutad betalning skickas ditt kvitto till den e-postadress du angett, på “Tacksidan” att ladda ned (den sidan du omdirigeras till efter ett avlutat köp) och i en länk skickad på sms.

  Om du mot förmodan inte får något kvitto eller om någon information saknas, kontakta Hamnsystem direkt e-post.


  4.2 Allmänt 

  Villkoren i denna punkt gäller som huvudregel för alla tjänsterna. Andra eller ytterligare villkor kan dock komma att gälla för särskilda tjänster enligt särskilda villkor för sådan tjänst som Hamnsystem eller dess partner och kunden ingått avtal om.


  4.3 Betalning

  Betalning utförs för de tjänster som nyttjas, under tiden, i förskott och ibland i efterskott. Betalning sker i första hand med kort eller Swish men kan i undantagsfall även ske med faktura, vipps eller kontant. 


  4.4 Lagring av kvitto

  Kundens kvitto raderas för historiska köp efter den tid som krävs enligt tillämplig lag och god redovisningssed har passerat. 


  4.5 Betalningsvillkor

  Hamnsystem och dess partners förbehåller rätten att fakturera mellanskillnaden vid betalning med Konto- eller kreditkort eller Swish då köpet skulle visa sig inte stämma med gällande taxa för tjänsten. 


  4.6 Misslyckad eller utebliven betalning

  När du använder konto- eller kreditkortsdebitering och kortbetalningen misslyckas, får du meddelande om detta direkt i betaldialogen. En misslyckad kortbetalning innebär att du kan mista rätten till tjänsten. Kontakta Hamnsystem omgående om du vid upprepade försök inte lyckas betala.

  Vanliga orsaker är: 

  • Inte tillräckligt saldo på kortet. 

  • Spärr för onlineköp. 

  • Överskriden beloppsgräns under en viss period.


  4.8 Ersättning

  Hamnsystem och dess partners har rätt till ersättning för arbete och utgifter som uppstår om fordran måste drivas vidare till domstol eller kronofogdemyndighet därför att betalning inte sker eller för att fordran bestrids eller av annan anledning.


  5. Tekniska förutsättningar och tillgänglighet 

  5.1 Webbläsare

  För att nyttja Hamnsystems tjänster så krävs en internetanluten enhet, så som smartphone, surfplatta eller pc. De vanligaste och flesta webbläsare stöds men vi rekomendera Google Chrome version 86.0.4240.183 eller senare för bästa användarupplevelse.


  5.2 Driftstörningar

  Hamnsystem arbetar kontinuerligt för att tjänsterna ska ha en hög tillgänglighet med utan driftstörningar. Vi garanterar dock inte dess tillgänglighet eller att tjänsterna är felfria. Eventuella avbrott i tjänsterna kan tid till annan uppstå och vi gör vårt bästa att hålla dessa så korta som möjligt. 

  Vi längre driftstörningar så hänvisar vi till respektive partners alternativa lösningar, t.ex. faktura eller kortbetalning i en fysisk terminal.


  6. Missbruk av tjänsterna 

  Tjänsterna får inte missbrukas, t.ex. genom störning av tjänsterna eller försök att komma åt tjänsterna med en annan metod än de gränssnitt Hamnsystem tillhandahåller.

  Hamnsystem förbehåller sig rätten att blockera användare från att använda tjänsterna eller delar utav tjänsterna. 

  Blocken kan innebära svartlistning av ip-adresser, e-postadresser, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer eller registreringsnummer. 


  7. Ansvarsbegränsning 

  7.1 Hamnsystems ansvarsbegränsning

  Hamnsystem ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer för kunden på grund av fel eller avbrott i tjänsterna eller kundens användning av tjänsterna om det t.ex. strider mot tillämpliga lagar och bestämmelser som fastställts av Hamnsystems partner. 


  7.2 Skador och förlust

  Hamnsystem ansvarar inte för skador eller förlust till följd av: 

  • skadegörelse eller inbrott

  • kund inte accepterar Hamnsystems betalningsmetoder

  • en teknisk funktion är ur funktion, inklusive fel i underleverantörs tjänster och/eller felaktiga inställningar i kundens enhet

  • att ett mobiltelefonnätverk eller relaterade funktioner inte fungerar

  • att en operatör ändrar sin tjänst så att betalning via Hamnsystem inte är möjlig

  • att kunden angett felaktig plats eller kännetecken på fartyget/fordonet.

  • att kundens användaruppgifter förloras eller stjäls och missbrukas av tredje part. 

  • Hamnsystem är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas på grund av ett hinder som låg utanför Hamsystems eller dess partners rimliga kontroll, så som t.ex: men inte begränsat till, hinder föranledda av: lagbud, myndighetsåtgärder, krig, sabotage, dataintrång, fel eller försening av leverans, telefonförbindelse eller andra kommunikationer och transporter, strejk eller bojkott. 

  • utebliven vinst eller andra indirekta skador eller följdskador. 

  Ovan nämnda ansvarsbegränsningar gäller med undantag för ansvar som kan krävas enligt tvingande svensk lagstiftning. 


  8. Behandling av personuppgifter 


  8.1 Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och enlig vår datapolicy som du kan läs här.

  Genom att godkänna detta avtal godkänner du också att vi hanterar dina personuppgifter enligt vår datapolicy.

  Hamnsystem behandlar kundens personuppgifter för att tillhandahålla och administrera tjänsterna samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

  8.1 Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde

  När Hamnsystem Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftningz så behandlas personuppgifter som har lämnats av kunden i enlighet med gällande lagstiftning. 

  I vissa fall kan Hamnsystem även vara personuppgiftsbiträde då vi behandlar personuppgifter för våra partners räkning. 


  8.2 Anledning till hanteringen

  Hamnsystem behandlar kundens personuppgifter för att tillhandahålla och administrera tjänsterna samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt avtal med kunden. Hamnsystem och Hamnsystems partners samt underbiträden behandlar personuppgifterna för att:

  • administrera kundförhållandet (exempelvis utskick av information och varningsmeddelanden, hantering av kundtjänstärenden och undersökningar)

  • utföra betalning och debitering

  • lämna uppgifter till polis och andra myndigheter. 

  • Personuppgifter utgör även underlag för affärsuppföljning, teknikutveckling, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. 


  8.3 Personuppgifter som behandlas

  De personuppgifter som behandlas:

  • namn

  • personnummer

  • fordons registreringsnummer

  • fartygets kännetecken

  • telefonnummer

  • e-postadress


  8.4 Anonymiserad data

  All användardata sparas i den mån det krävs för att kunna tillhandahålla kunden och Hamnsystems partner kvitto för tjänsten samt i övrigt om det krävs av tillämplig lagstiftning. 

  Utöver ovan, kan anonymiserad användardata komma att användas Hamnsystems samarbetspartner för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, teknikutveckling, affärs- och metodutveckling samt riskhantering.


  8.5 Överföring av data

  För att tillhandahålla tjänsterna så kan dina personuppgifter komma att överföras till verksamhet i andra länder än Sverige. Sådana överföringar kommer endast att ske till länder inom EU/EES eller länder som efter beslut av EU-kommissionen säkerställer en adekvat skyddsnivå enligt GDPR.


  8.6 Partners

  I den mån som krävs för tillhandahållande och kontroll av tjänsterna kommer även Hamnsystem att överföra personuppgifterna till sina partners, exempelvis Kommuner som använder tjänsten för sina anläggningar.

   

  8.7 Extern part

  Utöver vad som framgår av denna punkt lämnar Hamnsystem endast ut personuppgifter till extern part för att kunna fullgöra åtaganden gentemot kunden, såvida inte annat utlämnande krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot kunden. 


  8.8 Begära underlag för behandling

  Kunden har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt efter skriftlig ansökan ställd till Hamnsystem, få besked om hur personuppgifter behandlas, för vilket ändamål behandlingen sker, vilka uppgifter som finns registrerade, varifrån dessa uppgifter har inhämtats samt vilka uppgifter som lämnas ut. En sådan ansökan ska ställas till: Hamnsystem Sverige AB Att: Personuppgiftsombudet Skotsteksgatan 11 452 38 Strömstad


  8.9 Rättelse

  Kunden har rätt att begära att rättelse sker utan onödigt dröjsmål i fråga om de personuppgifter som Hamnsystem behandlar. 


  9. Avtalstid och uppsägning 

  9.1 Avtalstid

  Detta avtal gäller tillsvidare. Endera parten har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, under förutsättning att kunden inte har tecknat tjänsten “abonnemang”. Bestämmelserna om användarens ansvar att erlägga betalning ska dock äga fortsatt giltighet sedan avtalet upphört. 


  9.2 Abonnemang

  Om kunden har tjänsten “abonnemang”, har endera parten rätt att säga upp avtalet till upphörande i samband med den tidpunkt som sammanfaller med abonnemangets upphörande enligt punkt 3.


  9.3 Reglering

  Observera att om det fortfarande finns utestående betalningar kvar på ett användarkonto kommer uppsägningen inte att vara fullständig förrän de utestående betalningarna har reglerats. 


  9.4 Uppsägning

  Hamnsystem har rätt att säga upp avtalet och/eller tillfälligt stänga av kunden, vid misstanke om missbruk eller om kunden ej fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal.


  10. Ångerrätt 

  10.1 Distansavtalslagen

  Detta avtal omfattas av Distansavtalslagen. Observera dock att ångerrätten för de vissa av Hamnsystems tjänster anses vara förverkade och skyldighet att erlägga betalning uppkommer direkt i samband med att kunden börjar använda tjänsterna. 


  10.2 Frånträda inom 14-dagar

  Kunden har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. För utövande av ångerrätt uppmanas du att kontakta oss på info@hamnsystem.se eller använda Konsumentverkets standardformulär (https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett ). Användare som ångrar sig ska efter Hamnsystems uppmaning betala in eventuellt obetalt belopp och eventuellt upplupen ränta i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna villkor. 


  11. Överlåtelse 

  Hamnsystem har rätt att överlåta alla eller delar av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. Kunden har inte rätt överlåta sina rättigheter eller skyldigheter som följer enligt dessa allmänna villkor. 


  12. Underleverantörer 

  Hamnsystem har rätt att anlita tekniska underleverantörer för tjänsterna, som för t.ex. e-postutskick, sms utskick, e-legitimation och finans.  13. Immateriella rättigheter 

  Genom att använda tjänsterna förvärvar du ingen immateriell äganderätt. Allt innehåll, inkluderande bl.a. varumärken och upphovsrätt därtill, som tillgängliggörs genom tjänsterna tillhör och/eller kontrolleras av Hamnsystem. Du har inte rätt att kopiera, länka till eller på annat sätt förfoga över innehållet och materialet. 


  14. Ändringar och tillägg 

  De vid var tid gällande allmänna villkoren finns alltid tillgängliga på vår eller våra partners hemsidor. Hamnsystem har rätt att när som helst ändra de allmänna villkoren. Icke-materiella och redaktionella ändringar får ske utan föregående meddelande därom. Övriga tillägg och ändrade villkor bör meddelas berörda användare via e-post eller liknande. Ändringarna träder i kraft vid var tid beslutade publicering. Kunden meddelar Hamnsystem att denne accepterar ändringarna genom att på nytt godkänna de allmänna villkoren. Om kunden inte godkänner ändringarna har denne rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt 9. 


  15. Tvist 

  Tvister gällande tillämpningen av detta avtal ska avgöras av svensk domstol i enlighet med svensk lag. Om du är missnöjd med Hamnsystems agerande eller har krav mot Hamnsystem rekommenderas att du i första hand vänder dig till Hamnsystem. Du har även en möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist prövad via ARN - Allmänna reklamationsnämnden. Du kan även välja att vända sig till EU kommissionen.
  1. Hamnsystem Sverige ABs Integritetspolicy

    

   1. Om Hamnsystem Sverige ABs Integritetspolicy

   2. Dina personuppgifter 

   3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

   4. Dina rättigheter 

   5. Säkerhet 

   6. Överföring av personuppgifter

   7. Behandling av personuppgifter

   8. Kakor (s.k Cookies)

   9. Ändringar i Hamnsystems Integritetspolicy

   10. Kontakt


   1. Om Hamnsystem Sverige ABs Integritetspolicy

   Hamnsystem bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Med "Hamnsystem", "vi" och "oss" avses i denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) det bolag som tillhandahåller Hamnsystems tjänster ("Tjänsterna") genom dess partners, kommuner och regioner (“Partners”).


   I denna Integritetspolicy förklaras vilka personuppgifter:

   • Hamnsystem samlar in från dig

   • Varför Hamnsystem samlar in sådana personuppgifter

   • Vad Hamnsystem använder dina personuppgifter till i samband med användning av Tjänsterna på vår eller våra Partners webbplatser ("Hemsida"). 

   • Detta för att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter och vi ska vara fullkomligt transparenta gällande hanteringen av dina personuppgifter. Hamnsystem värnar till det yttersta om din integritet.


   Hamnsystem behandlar och hanterar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

   Hamnsystem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i Integritetspolicyn och i vissa fall personuppgiftsbiträde.

   Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person.
   2.  Dina personuppgifter 

   2.1 De personuppgifter som kan komma att behandlas avser främst uppgifter som du, direkt eller indirekt, lämnar till Hamnsystem. Hamnsystem samlar in personuppgifter från dig när du:

   • Registrerar konto eller loggar in på ett konto hos någon av av ett konto hos Hamnsystems Partners

   • Använder Tjänsterna

   • Kontaktar Hamnsystem eller Partners


   2.2 Information från tjänsteleverantör 

   Vi kan även samla in personuppgifter som vi hämtar från våra partners för att hålla ett säkert och aktuellt kundregister. 


   3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

   Hamnsystem behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

   • Registrering och inloggning av konto - för hantering av konton hos partners

   • Tillhandahålla tjänsterna - hos  och genom partners

   • Kommunikation - för avisering av betalning och annan viktig information

   • Förfrågningar - vid kontakt med kundtjänst hos Hamnsystem eller partners

   • Uppfylla rättsliga skyldigheter - exempel bokföring- och redovisning


   Personuppgifter

   Grund för behandlingen

   Identifieringsuppgifter som:

   *Namn *Kundnummer *Personnummer *E-postadress *Telefonnummer *Registreringsnummer *Fordonets kännetecken 

   Avtalet i Allmänna villkor. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Hamnsystem ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig enligt villkoren för Tjänsterna.


   Personnummer behandlas i syfte att säkerställa säker identifiering av dig.

   Kontaktuppgifter som:

   *Adress *E-postadress *Telefonnummer

   Transaktionsuppgifter som:

   *Typ av betalsätt och tid för dessa

   Tjänsteuppgifter som:

   *PlatsID *Område *Periodicitet

   Bevarandetid: Uppgifterna sparas under den tid som krävs för laglig grund och enligt de allmänna villkoren i Avtalet.
   4. Dina rättigheter 

   Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Hamnsystem behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Du utövar dina rättigheter genom att kontakta Hamnsystems dataskyddsombud på adress: Hamnsystem Sverige AB ATT:GDPR Skotsteksgatan 11 452 38 Strömstad. 


   4.1 Begära registerutdrag

   Du har rätt att en gång per kalenderår begära att få en bekräftelse från oss om de personuppgifter vi behandlar som rör dig (registerutdrag). Registerutdrag kan beställas genom att skicka brev till oss, se kontaktadress punkt 4. 


   4.2 Rätt till rättelse

   Om du anser att registrerade personuppgifter hos Hamnsystem är felaktiga eller ofullständiga kan du begära rättelse av dina personuppgifter genom att skicka ett e-post till Hamnsystem eller dess aktuella partner. 


   4.4 Motsätta behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

   Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse av skäl som gäller för din specifika situation. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse. 


   4.5 Rätt att bli raderad

   Du har rätt att få din personuppgifter raderade (om vi inte är skyldiga enligt lag att bevara hela eller delar av uppgifterna). Observera dock att vi då sannolikt inte längre kan tillhandahålla tjänsterna åt dig. 


   4.7 Rätten till dataportabilitet

   Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig och överföra dessa till någon annan (dataportabilitet). Skillnaden mellan dataportabilitet jämfört med registerutdrag är endast de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av lagliga grunder, genom t.ex. avtalet med dig (Allmänna villkor). 
   5. Säkerhet 

   Hamnsystem tar frågan om säkerhet för dina personuppgifter på största allvar. Hamnsystem vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Tillgång till information är begränsad på olika sätt (med t.ex. användarauktorisation och lösenord, som endast tilldelas de anställda som behöver access för att utföra sina arbetsuppgifter). 

   Andra säkerhetsåtgärder inkluderar kryptering, ip-blockar, brandväggar samt fysiska begränsningar och restriktioner för åtkomst till byggnader och filer. 


   6. Överföring av personuppgifter

   Hamnsystem delar de insamlade personuppgifterna med följande (Personuppgiftsansvariga/Personuppgiftsbiträden) och med syfte enligt nedan:


   6.1 Partners och tillika betalningsmottagare (så som Kommuner, regioner eller företag som använder våra system)

   Vi delar uppgifter med partners för att de ska kunna kontrollera kunder med aktiva betalningar och bokningar på sina områden/anläggningar.


   Personuppgifter

   Grund för behandlingen

   Identifieringsuppgifter som:

   *Personnummer *E-postadress *Telefonnummer *Registreringsnummer *Fartygets kännetecken

   *Kundnummer

   Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med respektive partner för kontroll av betalningar och bokningar av plats.


   Personnummer behandlas i syfte att säkerställa säker behandling av dig.

   Kontaktuppgifter som:

   *Adress *E-postadress *Telefonnummer

   Transaktionsuppgifter som:

   *Typ av betalsätt och tid för dessa

   Tjänsteuppgifter som:

   *PlatsID *Område *Periodicitet


   6.2 Tjänsteleverantörer För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter kan Hamnsystem dela personuppgifter med tjänsteleverantörer. 

   Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller bland annat följande tjänster till Hamnsystem: informationstjänster, telefonitjänster, supporttjänster samt IT-tjänster, såsom support, drift, förbättring, utveckling och tjänster för att hantera utskick och framställa kort.

   Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt Hamnsystems uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. 


   6.3 Övriga mottagare 

   Utöver ovanstående mottagare kan Hamnsystem i den utsträckning det är nödvändigt dela dina personuppgifter med följande mottagare: 


   Mottagare

   Syfte

   Grund för behandlingen

   Myndigheter

   Vi kan dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen om vi är skyldiga enligt lag att lämna ut dina uppgifter eller för att bidra till en pågående brottsutredning. 

   Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att bidra till en pågående brottsutredning på begäran.

   Domstolar och motparter

   I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter.

   Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa och försvara rättsliga anspråk. 

   Potentiella köpare

   Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

   Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen. 


   7. Behandling av personuppgifter

   Hamnsystem lagrar dina personuppgifter på servrar inom EU/EES. Dock kan det ske att någon av våra tjänsteleverantörer befinner sig utanför EU/EES-området. För att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade säkerställer Hamnsystem att det finns lämpliga avtal som kräver att att mottagaren skyddar dina personuppgifter i samma utsträckning som Hamnsystem. Du har rätt att begära vilka tjänsteleverantörer som personuppgifterna överförs till och vad syftet är.
   8. Kakor (s.k Cookies)

   Hamnsystem  använder vanligtvis inga cookies förrän du väljer att skapa ett konto, logga in eller genomföra en betalning. Cookies som vi använder i samband med det är nödvändiga för att tjänsterna ska fungera.

   Hamnsystem kan också använda cookies fall till fall för att optimera tjänsterna. En cookie är en textfil som sparas på exempelvis din dator eller mobila enhet och som möjliggör identifikation av din dator eller mobiltelefon. Cookies hjälper Hamnsystem att anpassa exempelvis Webbplatsen efter dina behov som användare av Hamnsystems tjänster.

   Genom att godkänna denna datapolicy godkänner du också att vi använder av oss av cookies för att identifiera dig.   9. Ändringar i Hamnsystems Integritetspolicy

   Hamnsystem kan, från tid till annan, göra ändringar i sin Integritetspolicy. Om sådana ändringar görs, så kommer Hamnsystem att meddela dig om sådana förändringar via exempelvis Webbplatsen eller e-post. Hamnsystem rekommenderar att du regelbundet läser Hamnsystems Integritetspolicy för ta del av den senaste versionen.


   10. Kontakt

   Frågor eller synpunkter besvaras på e-post: info@hamnsystem.se