Hamnavdelningen har med hjälp av Hamnsystem kunnat frigöra mycket tid till övriga arbetsuppgifter, systemets användarvänlighet och enkelhet medför därutöver en synnerligen smidig hantering av tilldelning av båtplatser samt hantering av båtplats- och sjöbodskö.

Ett extra plus till en duktig och tillmötesgående kundtjänst.

HamnavdelningenRegion Gotland

Direktbetalning av Fasta båtplatser

6 kommunala hamnar med åresbetalning samt sjöbodar och båtplatskö.

Vi har byggt en plattform där Region Gotland enkelt kan sköta administrering av fasta båtplatser. Kunderna kan ställa sig i båtplatskö, betala för sin båtplats och sedan förnya betalningen årligen. Allt i samma system.

Kund info

Fler referenser

Uddevalla Kommun Lär mer Direktbetalning av kommunens båtplatser
Västerås Stad Lär mer Booking and payment of the municipality's boatspot.
Region Gotland Parkering Annual payment of fixed berths and berth queue in 6 ports on Gotland.
Lysekils Kommun Lär mer Bokning och betalning av kommunens fasta båtplatser, gästhamnsplatser, ställplatser och båtplatskö.
Eskilstuna Kommun Lär mer Årsbetalning av fasta båtplatser och båtplatskö.
Strängnäs Kommun Lär mer Bokning och betalning av kommunens båtplatser.