Bilparkering & P-tillstånd


Resursutnyttjande av befintliga parkeringsplatser.

DIGITALISERA PARKERINGAR

Hur man skapar nya besöksparkeringar och förbättrar både miljön och servicen med hjälp av digitalisering.
Idag står många parkeringar tomma, samtidigt som det är brist på parkeringar på andra håll. Genom att använda dåligt nyttjade parkeringsplatser och elektroniskt styra besökarna till de mest lämpade parkeringsytorna kan man öka beläggningen på befintliga parkeringar och samtidigt stärka servicen för besökarna. Som exempel kan man elektroniskt erbjuda bokningsbara långtidsparkeringar utanför stadskärnan, för att på så vis minimera att centrumparkeringarna används till detta. Dessutom blir det enklare för kunden, som slipper köra omvägar och leta efter lediga parkeringar.

Detta medför stora vinster

 • Bättre service.
  Besökaren kan åka iväg och göra ett kort ärende och komma tillbaka till samma parkering, utan oro att förlora sin parkering.
 • Nya parkeringar till ingen eller väldigt liten kostnad.
  Istället för att bygga nya parkeringshus kan dåligt utnyttjade parkeringsplatser utnyttjas. Det innebär dessutom högre intäkter på befintliga parkeringar.
 • Mindre trafik i centrum.
  Personer som har förbokat sin parkering kan köra raka vägen till sin bokade plats via GPS-navigering, detta skapar både trygghet och tidsvinst för besökaren. En stor del av trafiken i stadskärnan består av folk som letar efter parkering, detta undviks om man elektroniskt styr trafiken till önskade ytor.
 • Bättre stadsmiljö.
  Mindre trafik i centrum ger ett trevligare centrum med mindre buller och avgaser.
 • Spara pengar på avskaffning av p-automater.
  Platserna bokas online och betalas med kort eller swish, parkeringsautomater är inte nödvändiga för dessa parkeringar vilket sparar stora pengar på installation och underhåll.

Förtidsbokning och spontanbesök på samma parkering med hjälp av internetuppkopplade lampor.

Med hjälp av internetuppkopplade lampor och översiktsskyltar på parkeringsplatserna kan man visa för besökare vilka platser som är upptagna eller förbokade och därmed inte tillgängliga för besökaren. Är platsen ledig lyser lampan grönt och är den inte ledig lyser den rött. Systemet har redan använts med framgång på både parkeringsplatser och båtplatser och det är en teknik som vi tror kommer växa snabbt. Avancerad statistik, se exakt hur mycket varje parkeringsplats har omsatt, vilken nationalitet besökarna har m.m. Finns det särskilda platser som periodvis är lediga, styr enkelt tillträdet med hjälp av en kalender så dessa också nyttjas fullt ut.

Fördelar:

 • Styrning så rätt bil får plats på rätt plats. Maximum och minimum längd, bredd eller liknande.
 • Anpassningsbart till nya betalmedel. Idag är kort och Swish de populäraste betalmedelen. Nya betalmedel implementeras utan någon hårdvara som behöver bytas.

Besök lösningen live: psidan.se

PARKERINGSTILLSTÅND

Helt digital hantering av parkeringstillstånd innebär, inga laminerade lappar i rutan, inga fakturor och möjlighet att kunna se nyttjandegraden per tillstånd och bil. Administratören får ansökningar i backoffice som beviljas eller avslås med ett klick. Då skickas en bekräftelse till kunden med information om att tillståndet är aktivt och redo att nyttjas eller avslaget och att pengarna automatiskt förs tillbaka till kunden. All hantering går på sekunder istället för dagar eller veckor.

Funktioner så som:

 • Backoffice för alla enheter. Hantera alla tillstånd genom att logga in på valfri internetansluten enhet.
 • Färdiga mallar med informationstext går ut till de som får sitt tillstånd beviljat eller avslaget. Kommunikation via sms och e-post.
 • Kunden hanterar själv sitt tillstånd, denne växlar sedan mellan olika regnr på sitt konto beroende på vilken bil som ska parkeras.
 • En kund kan ha flera olika tillstånd.

Besök lösningen live: Psidan - P-tillstånd

HAMNSYSTEM.SE
Hamnsystem Sverige AB
Skotsteksgatan 11
452 38 Strömstad
Sweden
Org-nr: 559188-3680


Email:
Telefon: